ОБЩИ УСЛОВИЯ

С на настоящите общи условия се уреждат отношенията между "ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ ВАКЕКЕЙШЪН" ЕООДД повод предоставяните от Obzor Beach Resort услуги и клиентите на хотела.

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. Резервация в "Obzor Beach Resort" можее да направите по един от следните начини:

Презз официалния сайт www.obzorbeachresort.com, чрезз интегрирания модул за резервации;
През сайта на booking.com;
На място в хотела.

1.2. При заявена и заплатена резервация чрез модул резервации, ще получите потвърдителен e-mail на посочения от Вас аадрес, с описание на тип и брой на резервирани стаи, дата и час на настаняване и напускане на хотела, брой на възрастни и деца, както и друга информация, посочена в заявката за резервация.

1.3. Със заяявената и потвърдена резервация в Obzor Beach Resort, клиентът встъпва в договорни отношения с "ОБОБЗОР БИЙ РЧЕЗОРТ" ЕООД и приема настоящите общи условия.

1.4. Всички резервации и настанявания в Obzor Beach Resort се извършват съобразно условията на заявената и потвърдена заявка за резервация, които условия са част от сключения между страните договор.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
2.1. Анулиране на направена резервация, можете да напрвите по един от следните начини:

С изпращане на имейл до отдел "Резервации" на reservations@obrv.eu; с обаждане на
телефон + 359 52 64 88 88 88.

2.2. Анулирането на резервация става по условията на вида тарифа, по който е на направена резервацията и за коятото сте получили потвърждение. Във Вашето потвърдително писмо ще получите информация за точна датата и час за безплатно анулиране.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и и празнични предложения) в срок по-кратък от този, упоменат в полученитете от Васс условия на тарифатата, или в случай на не явяване в деня на на настаняваянетотоне, Вие губите платената сума.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по празнични и пакетни предложения в срок до 10 (десет) дни преди датата на настаняванетото, суматата платена предварително по Вашшаатата резервация ще бъдее възсстановена, а а резервацията ще се с счита за анулирана. При анулиране в по-кратък срок или в случай на неявяване в деня на на настаняването, Вие губите платената сума.

2.5. За провеждане на сватбени тържества и конференции се изготвяят идвидулални договори.

2.6. В случай, че плащането е направено с банкова карта и типа на резервацията е е с в възвращаема сума, възстановяването на суми се извършва, чрезз нареждане на обратна о операция по картата, с коятото е направено плащането в срок от 10 работни дни. - Всички разходи по трансферите ще бъдат удържани от платената сума.

2.7. В случай че при направената резервация сте заявили отказ от право на анулилиране /невъзвращаема сума/, не може да извършвате анулиране на резервацията. Поради това, цената на резервация без право на анулиране е по-ниска.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕНЕ
3.1. Настаняването се извършва съобразно посочените условия и часове в заявената и потвърдена заявка за резервация.

Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане

3.2. Освобождаването на стаите става до 12:00 ч. , ако не е е договорен друг час между страните.

При по-късно освобождаване на стаяятата се дължи неустойка, регламентирана по цени късно освобождаване, както следва:

За престой, надвишаващ регламентирания в едноспален апартамент (12,00 ч.-15,00 ч.) се заплаща сумата от 70 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в едноспален апартамент (12,00 ч.-18,00 ч.) се заплаща сумата от 95 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в едноспален апартамент (12,00 ч.-21,00 ч.) се заплаща 70% от цени-рецепция за съответния апартамент.
За престой, надвишаващ регламентирания в двуспален апартамент (12,00 ч.-15,00 ч.) се заплаща сумата от 95 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в двуспален апартамент (12,00 ч.-18,00 ч.) се заплаща сумата от 105 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в двуспален апартамент (12,00 ч.-21,00 ч.) се заплаща 70% от цени-рецепция за с съответния апартамент.
За престой, надвишаващ регламентирания в триспален апартамент (12,00 ч.-15,00 ч.) се заплаща сумата от 105 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в триспален апартамент (12,00 ч.-18,00 ч.) се заплаща сумата от 130 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в триспален апартамент (12,00 ч.-21,00 ч.) се заплаща 70% от цени-рецепция за съответния апартамент.
3.3. Децата ненавършили 8 години се настаняват безплатно.

3.4. Домашни любимци не се настаняват.

3.5. Пушеенето във всички вътрешни части на "Обзорррр Бийч Резорт" е забранено.

3.6. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиентите. Предоставените от клиента данни са защитени, съгласно ЗЗЛД и Регламент (EС) 2016/679, и се обработват само във връзка с целта на на настоящия договор.

ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕНЕ
4.1. Ценитете за настаняване в "Обзорр Бийч Резорт" са посочени в сайта https://obzorbeachresort.org/bg/prices/.

4.2. Ценитете в сайта на хотела - https://obzorbeachresort.org/bg/prices/, както и в e-mail кореспонденция ста са в български лева, с с включен ДДС и туристически данък.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
5.1. В брой, когато се заявява резервация на място в хотела.

5.2. С дебитна или кредитна карта.

5.3 С банкова карта през ВПОС

5.4. С банков превод

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
6.1. Обзор Бийч Резорт се задължава да предостави на гостите на хотела заявените и заплатените от тях услуги в пълен размер.

6.2. Обзор Бийч Резорт се задължава при потвърдени и заплатени резервации да не променя цената на заплатенините услуги.

6.3. Разходитете за допълнителни услуги могат да се включат в цената на резервацията или да се заплатят допълнително.

6.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела не се възстановяват.

6.5. Обзор Бийч Резорт предоставя на гостите си дневен сервиз в часовете от 10:00 ч - 14:00ч. Същият има пожелатетелен характер, т.е ако гостът не желае ползване на услугата, може да постави на врататата информационна табела "Не безпокойте".

6.6. Гостите на хотела са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в в хотела и да подддържат и опазват обществения редд. Гостите на хотела носят отговорност за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или ли псващо имущество върху обзавеждането или оборудването в по ползватите оттях помещения, собственост на хотелската база, причинени по време на престояя им. Всички разходи за нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени, след предоставане на фактура.

6.7. При загубени/забравени вещи установено от гостите, същите следва да се свържат по мейл с Обзорр Бийч Резорт в кратък срок и да уведомят служителите за загубатата, с описание на всяка една от вещитете: вид, марка, размер, цвят и други индивидуализиращи я белези, както и описание на всякакви относими факти и обстоятелства. Служителите на хотела ще окажат съдействие на гостите при наличие на забравени вещи в хотел Обзор Бийч Резорт .

6.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лили лица.

6.9. Хотелът не носи отговорност за вреди нанесени на гостите, причинени от действия на трети лица.

6.10. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 г. оставени без надзор.

РЕКЛАМАЦИИИ

Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, следва да бъдадат предявени на място в хотела с подробно писмено описание на несъответствието между договорено и предосоставените услууги и при наличие да се представи доказателстство. Рекламираните услуги се заплащат преди напускане на хотелала и ресторанта. Управителят на хотел Обзор Бийч Резорт назначава проверка по постъпилата претенция и в в седемдневен срок да отва отговор на госта/по мейл/ дали приема претенцията и/или в каква част, считано от получаването й. В случай на уважаване на цялата или на част от претенцията, на госта се превежда недължимата сумата сума, определена от управителя по банковата сметка на госта.