Уважаееми клиенти,

Вашата удовлетвореност е важна за нас.

Ако нещо във Вашия престой не ви задоволява, можеете да се обърнете към рецепцията на хотела и да да отправите своята рекламация, формуляр за коятото може да изтеглите оттук.