ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между "ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ ВАКЕЙШЪН" ЕООД по повод предоставяните от Obzor Beach Resort услуги и клиентите на хотела.

PODMIENKY PRE REZERVÁCIU
1.1. Rezerváция в "Obzor Beach Resort" може да направите по един от следните начини:

През официалния сайт www.obzorbeachresort.com, чрез интегрирания модул за резервации;
През сайта на booking.com;
Na mieste v хотела.

1.2. Pri заявена и заплатена резервация чрез модул резервации, ще получите potvrdený e-mail na посочения от Вас адрес, с описание на тип и брой на резервирани стаи, дата и час на настаняване и напускане на хотела, брой на възрастни и деца, както и друга информация, посочена в заявка за резервация.

1.3. Със заявена и потвърдена резервация в Obzor Beach Resort, клиентът встъпва в договорни отношения с "ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ" ЕООД и приема настоящите общи условия.

1.4. Všetky резервации и настанявания в Obzor Beach Resort се извършват съобразно условия на заявена и потвърдена заявка за резервация, которые условия са партия отключения между страните договор.

PODMIENKY PRE AНУЛИРАНЕ NA РЕЗЕРВАЦИЯ
2.1. Môžete si vybrať z týchto dvoch spôsobov:

С изпращане на имейл до отдел "Резервации" на reservations@obrv.eu; с обаждане на
telefón + 359 52 64 88 88.

2.2. Анулирането на резервация става по условиях на вида тарифа, по който е направена резервация и за която сте получили потвърждение. Във Вашето потвърдително письмо ще получите информация за точна дата и час за безплатно анулиране.

2.3. Pri aнулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от този, упоменат в получените от Вас условия на тарифата, или в случай на неявяване в деня на настаняването, Вие губи платената сума.

2.4. Pri aнулиране на потвърдена резервация по празнични и пакетни предложения в срок до 10 (десет) дни преди дата на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация ще бе възстановена, а резервация ще се счита за анулирана. Pri aнулиране в по-кратък срок или в случай на неявяване в деня на настаňování, Вие губи платената сума.

2.5. Za провеждане на сватбени тържества и конференции се подготвят идвидуални договори.

2.6. В случай, че плащането е направено с банкова карта и типа на резервация е с възвращаема сума, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от работни дни. - Všetky výdavky na transféry budú uhradené z platobnej sumy.

2.7. В случай че при направената резервация сте заявили отказ от право на анулиране /невъзвращаема сума/, не може да извършвате анулиране на резервация. Vzhľadom na to, cena na резервация без право на анулиране е по-ниска.

PODMIENKY PRE НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Nastaняването se извършва съобразно посочените условия и часове в заявена и потвърдена заявка за резервация.

Rezerváции се пазят до 24:00 ч. na съответния ден на пристигане

3.2. Освобождаването на стаите става до 12:00 ч. , ak nie je dohodnutý iný čas medzi stranami.

Pri по-късно освобождаване на стаята се дължи неустойка, регламентирана по цени късно освобождаване, как следва:

За престой, надвишаващ регламентирания в едноспален апартамент (12,00 ч.-15,00 ч.) се заплаща сумата от 70 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в едноспален апартамент (12,00 ч.-18,00 ч.) се заплаща сумата от 95 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в едноспален апартамент (12,00 ч.-21,00 ч.) се заплаща 70% от цени-рецепция за съответния апартамент.
За престой, надвишаващ регламентирания в двуспален апартамент (12,00 ч.-15,00 ч.) се заплаща сумата от 95 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в двуспален апартамент (12,00 ч.-18,00 ч.) се заплаща сумата от 105 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в двуспален апартамент (12,00 ч.-21,00 ч.) се заплаща 70% от цени-рецепция за съответния апартамент.
За престой, надвишаващ регламентирания в триспален апартамент (12,00 ч.-15,00 ч.) се заплаща сумата от 105 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в триспален апартамент (12,00 ч.-18,00 ч.) се заплаща сумата от 130 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания в триспален апартамент (12,00 ч.-21,00 ч.) се заплаща 70% от цени-рецепция за съответния апартамент.
3.3. Deцата ненавърčili 8 rokov, aby sa ubytovali bezplatne.

3.4. Домашни любимци не се настаняват.

3.5. Пушенето във всех вътрешни части на "Обзор Бийч Резорт" е забранено.

3.6. Nastaняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиентите. Предоставените от клиента данни са защитени, съгласно ЗЗЛД и Регламент (ES) 2016/679, и се обработват само в връзка с целта на настоящия договор.

CENY ZA НАСТАНЯВАНЕ
4.1. Цените за настаняване в "Обзор Бийч Резорт" са посочени в сайта https://obzorbeachresort.org/bg/prices/.

4.2. Цените в сайта на хотела - https://obzorbeachresort.org/bg/prices/, както и в e-mail кореспонденция са в български лева, с включен ДДС и туристически данък.

SPÔSOBY ZA PLATBY
5.1. В брой, когато се заявява резервация на месте в хотела.

5.2. S дебитна или кредитна карта.

5.3 С банкова карта през ВПОС

5.4. S банков превод

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
6.1. Обзор Бийч Резорт се задължава да предостави на гостите на хотела заявените и заплатените от тях услуги в пълен размер.

6.2. Обзор Бийч Резорт се задължава при потвърдени и заплатени резервации да не променя цената на заплатените услуги.

6.3. Разходите за допълнителни услуги могат да се включат в цената на резервация или да се заплатят допълнително.

6.4. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела не се възстановяват.

6.5. Обзор Бийч Резорт предоставя на гостите си дневен сервиз в часовете от 10:00 ч - 14:00ч. Същият има пожелателен характер, т.е если гостът не желае ползване на услугата, може да постави на вратата информационна табела "Не безпокойте".

6.6. Гостите на хотела са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по время на престоя си в хотела и да поддържат и опазват обществения ред. Гостите на хотела носят odpovědnost за всех щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество върху обзавеждането или оборудването в ползватите от них помещения, собственост на хотелската база, причинени по время на престоя им. Všetky výdavky za нанесените материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени, след предоставане на фактура.

6.7. Pri загубени/забравени вещи установено от гостите, същите следва да се свържат по мейл с Обзор Бийч Резорт в кратък срок и да уведомят служителите за загубата, с описание на всяка една от вещите: V prípade, že by ste sa rozhodli, že by ste sa mali rozhodnúť, či by ste sa mali vrátiť na svoje miesto, alebo by ste sa mali rozhodnúť, či by ste sa mali vrátiť na svoje miesto, alebo by ste sa mali rozhodnúť, či by ste sa mali vrátiť na svoje miesto. Служителите на хотела ще окажат съдействие на гостите при наличии на забравени вещи в хотел Обзор Бийч Резорт .

6.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.9. Хотелът не носи отговорност за вреди нанесени на гостите, причинени от действия на трети лица.

6.10. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 г. Zostali sme bez dozoru.

РЕКЛАМАЦИИ

Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, следва да бы предявени на месте в хотела с подробно писмено описание на несъответствие между договорено и предоставените услуги и при наличие да се представи доказателство. Reklamované služby sa budú využívať pred naпускане на хотела и ресторанта. Управителят на хотел Обзор Бийч Резорт назначениява проверка по постъпилата претенция и в семидневен срок дава отговор на госта/по мейл/ дали приема претенция и/или в каква част, считано от получаването й. V prípade na уважаване na celej alebo na časti od претенция, на госта се превежда недължимата сума, определена от управителя по банковата сметка на госта.