Министерство на екологията: Няма данни за замърсяване на Черно море

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 12 юли остава благоприятна, като вероятно замърсителите ще циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна, съобщиха от Министерството на околната среда.

Министерството на околната среда и водите извършва редовен мониторинг на състоянието на морската вода след разрушаването на стената на язовир Нова Каховка, разположен на река Днепър в Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на крайбрежните зони към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", както и сателитният мониторинг, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

- Прогнозата за северозападната част на Черно море до 12 юли остава благоприятна, като вероятните замърсители ще циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна;

- Симулациите от началото на юли показват, че няма вероятност потенциални замърсители да попаднат в българските води;

- Спътниковите снимки показват, че в крайбрежната и изключителната икономическа зона на България не се наблюдава замърсяване.

Информацията за резултатите от проучванията беше публикувана в прессъобщенията на МОСВ на 30 юни, 28 юни и 26 юни.

Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионалната лаборатория - Варна към ИАОС извършват ежеседмичен мониторинг на състоянието на водите на Черно море в три допълнителни пункта в крайбрежната зона, определени в отговор на възникналата ситуация - крайбрежието на Дуранкулак, крайбрежието на Шабла и крайбрежието на Калиакра. МОСВ осъществява постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти относно потенциалното замърсяване на черноморските води.

Мониторингът на състоянието на морската вода се координира с Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма с цел безпроблемно протичане на туристическия сезон.

Връзка към оригиналната статия тук