ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между OBZOR BEACH RESORT WACATION LTD във връзка с услугите, предоставяни от Obzor Beach Resort, и клиентите на хотела.
УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. Можете да направите резервация в Obzor Beach Resort по един от следните начини:
Чрез официалния уебсайт www.obzorbeachresort.com, чрез интегрирания модул за резервации;
Чрез уебсайта booking.com;
В хотела.
1.2. Когато сте заявили и платили резервация чрез модула за резервации, ще получите потвърждение по електронната поща на посочения от вас адрес с описание на вида и броя на резервираните стаи, датата и часа на настаняване и напускане, броя на възрастните и децата и друга информация, посочена в заявката за резервация.
1.3. Със заявяването и потвърждаването на резервация в Обзор Бийч Ризорт, клиентът влиза в договорни отношения с OBZOR BEACH RESORT LTD и приема тези общи условия.
1.4. Всички резервации и настанявания в Обзор Бийч Ризорт се извършват в съответствие с условията на заявената и потвърдена заявка за резервация, които условия са част от договора между страните.
УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ
2.1. Анулирането на резервация може да се извърши по един от следните начини:
Като изпратите имейл до отдел "Резервации" на адрес reservations@obrv.eu; като се обадите на
като се обадите на + 359 52 64 88 88.
2.2. Анулирането на резервация се извършва съгласно условията на вида тарифа, по която е направена резервацията и за която сте получили потвърждение. В писмото за потвърждение ще получите информация за точната дата и час за безплатна анулация.
2.3. В случай на анулиране на потвърдена резервация (не се отнася за пакетни и ваканционни оферти) в рамките на по-кратък срок от посочения в условията на тарифата, която сте получили, или в случай на неявяване в деня на настаняване, ще загубите платената сума.
2.4. В случай на анулиране на потвърдена резервация за почивка и пакетни услуги в рамките на десет (10) дни преди датата на настаняване, предварително платената сума за резервацията ще бъде възстановена и резервацията ще се счита за анулирана. В случай на анулиране в рамките на по-кратък срок или в случай на неявяване в деня на настаняване, ще загубите платената сума.
2.5. За сватбите и конференциите ще бъдат изготвени индивидуални договори.
2.6. В случай, че плащането е извършено с банкова карта и видът на резервацията подлежи на възстановяване, възстановяването ще се извърши чрез нареждане на обратен превод по картата, използвана за извършване на плащането, в рамките на 10 работни дни - Всички разходи по превода ще бъдат приспаднати от платената сума.
2.7. В случай че сте се отказали от правото на анулиране /невъзстановима сума/ при извършване на резервацията, не можете да направите анулиране. Следователно цената на резервация без право на анулиране е по-ниска.
УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Настаняването се извършва при условията и в часовете, посочени в заявената и потвърдена заявка за резервация.
Резервациите се правят до 24:00 ч. в деня на пристигане.
3.2. Освобождаването на стаята се извършва до 12:00 ч., освен ако страните не се договорят за друг час.
В случай на късно напускане се начислява неустойка за късно напускане, както следва:
За престой, надвишаващ регламентирания престой в едноспален апартамент (от 12.00 до 15.00 ч.), се заплаща сумата от 70 лв.
За престой над регламентирания престой в едноспален апартамент (12.00-18.00 ч.) се заплаща сумата от 95 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания престой в апартамент с една спалня (12.00-21.00 ч.), се заплаща 70% от цената на рецепция за съответния апартамент.
За престой над регламентирания престой в двустаен апартамент (12.00-15.00 ч.) се заплаща сумата от 95 лв.
За престой над регламентирания престой в двустаен апартамент (12.00-18.00 ч.) се заплаща сумата от 105 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания престой в апартамент с две спални (от 12.00 до 21.00 ч.), се заплаща 70% от рецепционната цена за съответния апартамент.
За престой над регламентирания престой в тристаен апартамент (12.00-15.00 ч.) се заплаща сумата от 105 лв.
За престой над регламентирания престой в тристаен апартамент (12.00-18.00 ч.) се заплаща сумата от 130 лв.
За престой, надвишаващ регламентирания престой в апартамент с три спални (от 12.00 до 21.00 ч.), се заплаща 70% от рецепционната цена за съответния апартамент.
3.3. Деца на възраст под 8 години се настаняват безплатно.
3.4. Домашни любимци не са позволени.
3.5. Тютюнопушенето е забранено във всички закрити помещения на Obzor Beach Resort.
3.6. Регистрацията в хотела става чрез представяне на документи за самоличност на клиентите. Данните, предоставени от клиента, са защитени в съответствие със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 и се обработват само във връзка с целта на този договор.
ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
4.1. Цените за настаняване в Обзор Бийч Ризорт са посочени на уебсайта https://obzorbeachresort.org/bg/prices/.
4.2 Цените на уебсайта на хотела - https://obzorbeachresort.org/bg/prices/, както и в кореспонденцията по електронна поща, са в български лева, с включен ДДС и туристическа такса.
МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ
5.1. В брой при резервация в хотела.
5.2. С дебитна или кредитна карта.
5.3 С банкова карта чрез VPO
5.4. С банков превод
ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ.
6.1. Обзор Бийч Ризорт се задължава да предостави на гостите на хотела услугите, които са заявени и заплатени в пълен размер.
6.2. Обзор Бийч Ризорт се задължава да не променя цената на платените услуги при потвърдени и платени резервации.
6.3. Цената на допълнителните услуги може да бъде включена в цената на резервацията или да бъде заплатена допълнително.
6.4. Сумите за заявени услуги, които не са използвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.
6.5. Обзор Бийч Ризорт предлага на гостите си ежедневен рум-сървиз от 10:00 до 14:00 ч. Същото не е задължително, т.е. ако гостът не желае да ползва услугата, той може да постави информационна табела на вратата "Не безпокойте".
6.6 Гостите са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела и да поддържат и опазват обществения ред. Гостите на хотела са отговорни за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество на обзавеждането или оборудването в помещенията, собственост на хотела, които ползват, причинени по време на престоя им. Всички разходи за материални щети, причинени на хотела, се заплащат от лицата, причинили щетите, по пазарни цени, след представяне на фактура.
6.7. В случай на изгубени/загубени вещи, намерени от гостите, те трябва да се свържат с Obzor Beach Resort по електронна поща в кратък срок и да информират персонала за загубата, като опишат всяка вещ: вид, марка, размер, цвят и други идентификационни белези, както и описание на всички релевантни факти и обстоятелства. Персоналът на хотела ще окаже съдействие на гостите в случай на забравени предмети в хотел Obzor Beach Resort.
6.8. Хотелът не носи отговорност за изгубени, забравени или откраднати предмети от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.
6.9. Хотелът не носи отговорност за щети, причинени на гостите от действия на трети лица.
6.10. Гостите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18-годишна възраст, оставени без надзор.
РЕКЛАМИРАНЕ
Всички рекламации, свързани с качеството на платените услуги, трябва да бъдат предявени в хотела с подробно писмено описание на несъответствието между договорените и предоставените услуги и, ако има такова, трябва да бъде представено доказателство. Услугите, за които е подадена жалба, трябва да бъдат заплатени преди напускането на хотела и ресторанта. Управителят на хотел "Обзор Бийч Ризорт" назначава проверка на получената рекламация и отговаря на госта в седемдневен срок (по електронна поща) дали приема рекламацията и/или в каква степен, считано от датата на получаване на рекламацията. В случай че цялата или част от рекламацията бъде приета, на госта се превежда по банковата му сметка недължимата сума, определена от управителя.