Stredoveká pevnosť Kozyak

Stredoveká pevnosť Kozyak sa nachádza v okolí obce Dyulino. Predpokladá sa, že pevnosť sa skladala z dvoch častí. Predná, ktorá bola prístupnejšia, bola postavená v tvare nepravidelného šesťuholníka.