Иракли

Иракли е местност (попадаща в защитените зони "Емине" за опазване на дивите птици и "Емине-Иракли" за опазване на природните местообитания), разположена в близост до село Емона, община Несебър. Намира се на 9 км от град Обзор, на 3 км от град Баня и на около 20 км от град Бяла. На 51 км южно от Варна и на около 45 км северно от Бургас.

В единия край на плажа има бунгала на различни институции, а останалата част от крайбрежието е известна с девствената си природа и чиста околна среда, която не може да се намери почти никъде по българското Черноморие. Тук има уникални растения, които са включени в Червената книга на България и са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

През XIII-XIV в. в района се намира морското пристанище Виза.

Плажът на Иракли е в непосредствена близост до едноименната защитена местност "Иракли", разположена между село Емона и нос Емине, с площ от 42,30 хектара. Тя се контролира от Държавното ловно стопанство в Несебър, под надзора на Регионалната инспекция по околната среда в Бургас. Обявена от правителството за защитена територия със Заповед № РД110 от 6 май 1994 г. Целта е да се запазят типичните крайбрежни местообитания на редки и застрашени растителни видове като пясъчна лилия и желе, морска раничка, пясъчно желе, татарско млечице, морска ветрушка, понтийски зърнастец и много птици.