ogc5u
март 24, 2020
0 коментара

Иракли е местност (попадаща в защитените зони “Емине” за опазване на дивите птици и “Емине-Иракли” за опазване на естествените местообитания), разположена близо до село Емона, община Несебър Намира се на 9 км от град Обзор, на 3 км от Баня и на около 20 км от град Бяла. На 51 км южно от Варна и на около 45 км северно от Бургас.

В единия край на плажа има бунгала на различни институции, а останалото крайбрежие е известно със своята девствена природа и чиста околна среда, които не могат да бъдат намерени почти никъде по българското Черноморие. Има уникални растения, които са вписани в Червената книга на България и защитени от Закона за биологичното разнообразие.

През XIII-XIV век в района е разположено морското пристанище Visa.

Плажът на Иракли е в непосредствена близост до едноименната защитена зона “Иракли”, разположена между село Емона и нос Емине с площ от 42,30 хектара. Той се контролира от Държавна ловна компания Несебър, под надзора на Регионалната инспекция по околната среда в Бургас. Обявена от правителството защитена територия със заповед № RD110 от 6 май 1994 г. Целта е да се запазят типичните крайбрежни местообитания на редки и застрашени растителни видове като пясъчни лилии и желе, морски ранени, пясъчни желе, татарски млечни водорасли, морска вятърна мелница, понтийски зърнастец и много птици.

ГАРАНИРАНИ НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ