Chrám svätého Jána Krstiteľa

Prví Bulhari po tureckom dobytí prišli do Obzoru v roku 1885. Prvý kostol v meste sa nachádza v dome Bajkuševi.

V roku 1904 prišiel do Gözekenu (Obzor) kňaz Nedju Spasov, ktorý inicioval výstavbu kostola sv. Jána Krstiteľa v jeho pôvodnej podobe.

Obyvateľstvo buduje cirkev vlastnými silami a prácou, pričom každý vkladá všetky svoje sily a schopnosti.

V roku 1913 prišiel do Obzoru z Dereköy - vtedy v rámci Turecka - pop Ivan Ajanov, ktorý až do svojej smrti v roku 1933 pôsobil ako kňaz v Obzore a bol pochovaný za chrámom.

Dnes je cirkev aktívna a otvorená pre laikov.